Programy kontinuálneho vzdelávania

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava - 2017-2018 

Názov vzdelávania

         Lektor

      Termín


Story telling – cesta k inklúzii 

          Mgr. Z. Valeková          22.02.2018 (1.blok)  
         03.04.2018 (2. blok)

Keď sa dieťa UČÍ inak

          PaedDr. T. Gandelová           január 2018

Keď sa dieťa SPRÁVA inak

          PhDr. J. Tholtová          február 2018

Aby nás deti „počúvali“

          PaedDr. T. Gandelová          marec 2018

Začínajúci školský špec.pedagóg

          PaedDr. M. Skočíková, PhD.          december 2017

Integrácia a inklúzia v školskej praxi

          PaedDr. M. Skočíková
          PhD. PaedDr. T. Gandelová
         január 2018

Elektronické knižky v práci

          PaedDr. T. Gandelová          marec 2018

Špeciálno-pedagogická podpora 

         PhD. PaedDr. T. Gandelová    
         PaedDr. M.Skočíková,PhD.
         25.10. 2017

 

Všetky dôležité upozornenia a storno podmienky na stiahnutie TU

Bližšie informácie Vám poskytneme:
Tel.: +421 948 878 876
E-mailom: riaditelstvo@euporadna.sk

Prihláška na kurz/workshop

Údaje o účastníkovi kurzu/workshopu

Fakturačné údaje


Storno podmienky a upozornenia