Programy kontinuálneho vzdelávania

 

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava - 2017-2018 

Pripravujeme pre Vás nové kontinuálne vzdelávanie na rok 2017/2018.