Programy kontinuálneho vzdelávania

 

Informačné centrum mladých Orava ponúka pre pedagógov programy kontinuálneho vzdelávania:

Vzdelávací program má za cieľ zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Aktuálne termíny realizácie vzdelávania:

Prezenčná forma:

Predpokladaný termín realizácie:  v prípade prihlásenia minimálne 12 účastníkov

Miesto realizácie: ICM Orava

Prihlásiť sa môžete priebežne zaslaním prihlášky

Cena: 270 Eur

Podrobné informácie o príprave a realizácii kontinuálneho vzdelávania, o spôsobe úhrady budú zaslané prihláseným záujemcom formou e-mailovej správy.

 

 

Sprievodca kurzom na stiahnutie TU 

Overenie profesijných kompetencií

Účastnícky poplatok : 

80 Eur

Aktuálne termíny:

Termín zverejníme v prípade prihlásenia minimálne 12 účastníkov.

Prihlásiť sa môžete priebežne zaslaním prihlášky.


Vzdelávací program má za cieľ zvýšiť odbornú pripravenosť, prehĺbiť vedomosti a kompetencie učiteľov, potrebné pre prácu s deťmi a žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Aktuálne termíny realizácie vzdelávania:

Prezenčná forma:

V prípade prihlásenia minimálne 12 účastníkov

Sprievodca kurzom na stiahnutie TU 


Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky, ktorú si stiahnet
e kliknutím nižšie

Prihlášku je možné zaslať elektronicky na adresu icmorava@orava.sk a do 3 pracovných dní je potrebné zaslať originál poštou.