Kariérne poradenstvo


Prezentácia kariérneho poradenstva (v .PDF)

Ponúkame Vám možnosť spracovania kariérneho profilu, aby sme uľahčili Vaše rozhodovanie. 
Máte možnosť vybrať si:

1.) Základný kariérny profil, ktorý pozostáva z:

  • Testu Typológie osobnosti - Tieger, P.D., Tiegerová, B.: Rob to, čo najlepšie vieš.
  • Individuálna konzultácia a poradenstvo

2.) Rozšírený kariérny profil, ktorý pozostáva z:

  • Testu Typológie osobnosti - Tieger, P.D., Tiegerová, B.: Rob to, čo najlepšie vieš
  • PC testy na IQ, osobnosť, pozornosť
  • Individuálna konzultácia a poradenstvo

Komu je program určený?

  • študentom SŠ, VŠ,
  • zamestnancom,  ktorí majú záujem o zmenu zamestnania
  • uchádzačom o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu
  • Každému, kto chce zmeniť svoju profesijnú kariéru

Prihlásiť sa môžete zaslaním krátkej správy nižšie:

Po zaslaní kontaktného formulára Vám bude zaslaná správa o termíne realizácie.

 


    kotrola