Kontakt

image001

SÚKROMNÉ CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
tel.: 0944 201 452 web: www.euporadna.sk
e-mail: scpppap@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.skPaedDr. Tatiana Gandelová – riaditeľka SCPPPaP Tvrdošín – 0948 878 876
PhDr. Jana Tholtová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky SCPPPaP Tvrdošín - 0948 878 877
Mgr. Dáša Čuchorová – psychologička – 0944 201 452