Darujte svoje 2%

Darujte svoje 2%

Milí rodičia a priatelia,

aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú. Informačné centrum mladých Orava sa zameriava na :

· podporu duševného a fyzického zdravia detí a mládeže,

· pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození,

· poradenstvo deťom a rodinám ,

· pomoc sociálne odkázaným rodinám

· pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži

· úzko spolupracuje so SCŠPP v Trstenej a v Námestove , www.euporadna.sk

Informácie o postupe krokov pre zamestnané osoby:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a v súlade so zákonom o dani z príjmov predložte svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Vyhlásenie si stiahnite TU.

Informácie pre fyzické  osoby: 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie TYP A vyplní oddiel VIII. podľa tohto vyhlásenia alebo TYP B vyplní XIII. oddiel.

Údaje o prijímateľovi 2%:

Informačné centrum mladých Orava Trojičné námestie 191 027 44 Tvrdošín Právna forma: občianske združenie IČO: 31904858

 

Informácie pre právnické osoby: 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie vyplní IV. časť.

Údaje o prijímateľovi 2%:

Informačné centrum mladých Orava Trojičné námestie 191 027 44 Tvrdošín Právna forma: občianske združenie IČO: 31904858

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 

  1. Office manažér Informačné centrum mladých ORAVA Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín tel: +421 918 477 827, 0948 878 875 mail: icmorava@orava.sk