Aktuality

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021)

27. 10. 2021

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v časti Regionálne školstvo Predprimárne vzdelávanie Stanoviská a informatívne materiály
bol uverejnený aktualizovaný materiál Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021).

Materiál je dostupný na: Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

2. 9. 2021

snimka.[1]

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Námestove a Súkromné centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Tvrdošíne želajú všetkým deťom,
študentom, rodičom, učiteľom v novom školskom roku 2021/2022
veľa trpezlivosti, pevné zdravie, mnoho radosti zo štúdia a veľa
krásnych spoločných zážitkov a úspechov.

S úctou
PhDr. Jana Tholtová, PhD.
PaedDr. Tatiana Gandelová
a tím pracovníkov SCŠPP a SCPPPaP

POĎAKOVANIE

6. 7. 2021

Ď A K U J E M E   V Á M 

unnamed.[6]

Krásne dovolenkové obdobie

22. 7. 2021

image001    abc

 

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

Vám oznamuje, že v dňoch

od 01.08.2021 do 31.08.2021

je z dôvodu čerpania dovolenky

zatvorené.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: centrala@euporadna.sk

 

ODPORÚČANIA

9. 6. 2021

Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v šk.roku 2020/2021 k nahliadnutiu TU

>> Archív aktualít