Aktuality

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

13. 9. 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2018.

Smernica na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 8. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.9.2018.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

24. 5. 2018

Prosím venujte pozornosť Podmienkam ochrany osobných údajov.  

Dokument na stiahnutie TU. 

Vyhlásenie výberového konania

12. 2. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.3.2018.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

Šťastné a veselé Vianoce

18. 12. 2017

vianon_pozdrav_2017

>> Archív aktualít