Aktuality

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

31. 1. 2017

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne si Vás dovoľuje pozvať na:

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah vzdelávania: 100 hod.

Aktuálny termín začatia vzdelávania: 02/2017

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.02.2017

Miesto realizácie: Tvrdošín

Záujemcovia o účasť na vzdelávaní  sa môžu prihlásiť najneskôr do 07.02.2017 zaslaním prihlášky na

vzdelávanie, ktorú nájdete na www.icmorava.sk.

Cena: 150 Eur

Dokument na stiahnutie nájdete TU. 

Vyhlásenie výberového konania

30. 9. 2016

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.1.2017.

  

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

 

Dokument na stiahnutie TU.

Termíny overenia profesijných kompetencií

29. 10. 2015

Termíny overenia profesijných kompetencií

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:
· 12.10.2016 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 21.09.2016

Vianočné prianie

22. 12. 2015

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc,
štastný Nový rok 2016.
Pripájame veľké poďakovanie
za vašu spoluprácu v roku minulom, a veríme, že naša
spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom
roku 2016.

Krásne Vianoce praje:
Kolektív SCŠPP Trstená, SCŠPP Tvrdošín, SCŠPP Námestovo
a PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana Gandelová

Čerpanie dovolenky

22. 12. 2015

Informačné centrum mladých Orava ako zriaďovateľ školských zariadení:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Tvrdošíne


Vám oznamuje,
že v termíne od 4.1.2016 – 8.1.2016
bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

PhDr. Jana Tholtová

>> Archív aktualít