Aktuality

Vyhlásenie výberového konania

31. 7. 2017

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.9.2017.

 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

P O Ď A K O V A N I E

11. 7. 2017

akujeme

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

31. 1. 2017

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne si Vás dovoľuje pozvať na:

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah vzdelávania: 100 hod.

Aktuálny termín začatia vzdelávania: 02/2017

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.02.2017

Miesto realizácie: Tvrdošín

Záujemcovia o účasť na vzdelávaní  sa môžu prihlásiť najneskôr do 07.02.2017 zaslaním prihlášky na

vzdelávanie, ktorú nájdete na www.icmorava.sk.

Cena: 150 Eur

Dokument na stiahnutie nájdete TU. 

Termíny overenia profesijných kompetencií

29. 10. 2015

Termíny overenia profesijných kompetencií

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:
· 12.10.2016 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 21.09.2016

Vianočné prianie

22. 12. 2015

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc,
štastný Nový rok 2016.
Pripájame veľké poďakovanie
za vašu spoluprácu v roku minulom, a veríme, že naša
spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom
roku 2016.

Krásne Vianoce praje:
Kolektív SCŠPP Trstená, SCŠPP Tvrdošín, SCŠPP Námestovo
a PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana Gandelová

>> Archív aktualít