Aktuality

Čo môže adventný kalendár naučiť vaše dieťa

21. 12. 2023

Adventný kalendár pozná asi každý. Sú ich dnes plné obchody – s 24. zázračnými okienkami, skrývajúcimi maličký úžasný kúsok čokoládky či inej maškrty.

Má vraj korene v Nemecku. Prvý známy bol vytvorený v 19.storočí a obsahoval údajne malé obrázky, ktoré si deti mohli vyfarbiť. Nech už je jeho história akákoľvek,
môže adventný kalendár mať pre deti veľký výchovný význam. Najmä malé deti žijú prítomnosťou, neriešia minulosť ani budúcnosť. Ešte nemajú rozvinuté tie časti mozgu,
ktoré majú na starosti reguláciu správania a emocionálnu stabilitu, ktoré pomáhajú zvládať pocity. Nemajú predstavu, koľko je to ešte 10 dní do Vianoc, nemajú
vybudovanú primeranú časovú predstavu. To, po čom túžia, chcú hneď, chcú ihneď uspokojiť svoje priania a svoje potreby. Na zvládanie pocitov preto potrebujú pomoc
od rodičov.
A takou pomocou môže byť v predvianočnom období aj adventný kalendár. Pri správnom vedení rodičom pomáha u detí rozvíjať dôležité zručnosti -
učí ich čakaniu, trpezlivosti, odloženiu chcenia na neskôr – nedostať všetko hneď, keď dieťa „chce“, keď po niečom zatúži.
Pomáha mu ovládať
svoje túžby, vyrovnávať sa so svojimi pocitmi, pomáha disciplíne, rozvíja schopnosť počkať na niečo dobré, významné, podporuje tešenie sa na príjemné prekvapenie. 
Ak dieťa otvára okienka spolu s rodinou, s blízkymi, podporuje sa pocit spolupatričnosti, zdieľania, sociálna interakcia. Učí hodnote odloženého uspokojenia, pretože
aj v živote to tak chodí, že na niektoré dary, príležitosti či radosti si musíme jednoducho počkať, nedostaneme ich hneď.

Urobte si z otvárania okienok adventného kalendára so svojimi deťmi každodenný príjemný rituál, strávte s nimi spoločný čas čakania a tešenia sa.
Rozprávajte sa s nimi, smejte sa, riešte hádanky, zahrajte sa hry. Aj to môže byť obsah jednotlivých okienok adventného kalendára. Jednoducho venujte svojim
deťom v predvianočnom zhone svoju každodennú pozornosť. Oni vám to raz – pravdepodobne až po rokoch (tiež si budete musieť počkať) všetko rovnakým dielom vrátia.


Krásne Vianoce všetkým za kolektív ABC SCPP
PaedDr. Tatiana Gandelová – riaditeľka, špeciálna pedagogička

Vyhlásenie výberového konania

13. 12. 2023

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCPP Námestovo s termínom
nástupu od 15.1.2024.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCPP Námestovo v súlade s ustanovením §
4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCPP Námestovo.

Bližšie informácie k výberovému konaniu nájdete po kliknutí SEM

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

13. 12. 2023

image001.[2]

Hravý skupinový tréning predgrafémovej etapy

15. 10. 2023

fonematicke_uvedomovanie_podla_podla_d._b._elkonina_1

Hravý skupinová tréning grafémovej etapy

15. 10. 2023

fonematicke_uvedomovanie_podla_podla_d._b._elkonina_2

>> Archív aktualít