Aktuality

Úspešný Nový rok 2022

12. 1. 2022

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022. 

Zároveň pripájame veľké poďakovanine za Vašu spoluprácu v roku minulom a veríme, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom roku 2022. 

obrazok_12.1.22_o_12.06

Hra je rečou dieťaťa

12. 1. 2022

Hru dieťa dostalo do svojej „výbavy“ ako komunikačný prostriedok, ktorým vyjadruje svoje pocity,
potreby, myšlienky a túžby.
Čo je terapia hrou, kedy ju využiť a kde hľadať takúto pomoc si môžete prečítať - TU

Detské Vianoce - prežite ich s knihou

12. 1. 2022

Čítanie je zázračná činnosť ľudského mozgu. Prečo s deťmi čítať, ako vybrať vhodnú knižku, ako s čítaním pri dieťati, ktoré nechce čítať? Všetko sa dozviete v článku - TU

Neváhajte sa na nás obrátiť :) 

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021)

27. 10. 2021

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v časti Regionálne školstvo Predprimárne vzdelávanie Stanoviská a informatívne materiály
bol uverejnený aktualizovaný materiál Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021).

Materiál je dostupný na: Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

2. 9. 2021

snimka.[1]

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Námestove a Súkromné centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Tvrdošíne želajú všetkým deťom,
študentom, rodičom, učiteľom v novom školskom roku 2021/2022
veľa trpezlivosti, pevné zdravie, mnoho radosti zo štúdia a veľa
krásnych spoločných zážitkov a úspechov.

S úctou
PhDr. Jana Tholtová, PhD.
PaedDr. Tatiana Gandelová
a tím pracovníkov SCŠPP a SCPPPaP

>> Archív aktualít