Aktuality

PF 2020

20. 12. 2019

snimka

Poskytovanie služieb deťom a mládeži až po ukončenie prípravy na povolanie

12. 11. 2019

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú starostlivosť
deťom a mládeži a to od narodenia, až po ukončenie prípravy na povolanie. Naše štandardné služby
sú bezplatné

Zahájenie nového školského roku 2019/2020

12. 11. 2019

Úspešné zahájenie nového školského roka 2019/2020 prebehlo prostredníctvom pracovnej porady
školských zariadení v pôsobnosti Informačného centra mladých Orava.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

foto

Vyhlásenie výberového konania

26. 7. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Námestovo s termínom
nástupu od 1.9.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Námestovo v súlade s ustanovením §
4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Námestovo.

Bližšie informácie na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 2. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.4.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky informácie na stiahnutie TU

>> Archív aktualít