Aktuality

Protistresový program a Aktualizačné vzdelávanie

7. 5. 2024

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

 

radi by sme Vás a Váš tím informovali o ponúkaných vzdelávaniach, ktoré realizujeme v roku 2024 a to:

1. Protistresový program na podpora duševného zdravia pre MŠ, ZŠ, SŠ
 Zameraný na komunikáciu, psychohygienu, self manažment , na predchádzanie stavov vyhorenia a na  zvládanie stresu a frustrácie.

2. Aktualizačné vzdelávanie na témy:

 

  1. Komunikácia v práci pedagogického a odborného zamestnanca v MŠ,  ZŠ, SŠ.
  2. Stres a špecifiká komunikácie v strese a záťaži, riešenie konfliktov.
  3. Špecifiká komunikácie pri práci so žiakmi so ŠVVP.

 

Bližšie informácie nájdete po kliknutí SEM.

 

V prípade záujmu nás prosím obratom kontaktujte buď mailom alebo telefonicky :

Mail: centrala@euporadna.sk

Telefónne číslo: 0948 878 875

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

28. 3. 2024

velka_noc_novy

Deň učiteľov

28. 3. 2024

den_ucitelov

Darujte svoje 2%

5. 3. 2024

Milí rodičia a priatelia,

aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú. Informačné centrum mladých Orava sa zameriava najmä na  podporu duševného a fyzického zdravia detí a mládeže, na pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození, na poradenstvo deťom a rodinám ,na pomoc sociálne odkázaným rodinám, na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži.


Veríme, že aj tento rok nám preukážete Vašu priazeň prostredníctvom 2 % z Vašej dane.

Všetkým darcom z celého srdca.

ĎAKUJEME.

Postup na poukázanie dane TU

Vyhlásenie k poukázaniu dane TU

Čo môže adventný kalendár naučiť vaše dieťa

21. 12. 2023

Adventný kalendár pozná asi každý. Sú ich dnes plné obchody – s 24. zázračnými okienkami, skrývajúcimi maličký úžasný kúsok čokoládky či inej maškrty.

Má vraj korene v Nemecku. Prvý známy bol vytvorený v 19.storočí a obsahoval údajne malé obrázky, ktoré si deti mohli vyfarbiť. Nech už je jeho história akákoľvek,
môže adventný kalendár mať pre deti veľký výchovný význam. Najmä malé deti žijú prítomnosťou, neriešia minulosť ani budúcnosť. Ešte nemajú rozvinuté tie časti mozgu,
ktoré majú na starosti reguláciu správania a emocionálnu stabilitu, ktoré pomáhajú zvládať pocity. Nemajú predstavu, koľko je to ešte 10 dní do Vianoc, nemajú
vybudovanú primeranú časovú predstavu. To, po čom túžia, chcú hneď, chcú ihneď uspokojiť svoje priania a svoje potreby. Na zvládanie pocitov preto potrebujú pomoc
od rodičov.
A takou pomocou môže byť v predvianočnom období aj adventný kalendár. Pri správnom vedení rodičom pomáha u detí rozvíjať dôležité zručnosti -
učí ich čakaniu, trpezlivosti, odloženiu chcenia na neskôr – nedostať všetko hneď, keď dieťa „chce“, keď po niečom zatúži.
Pomáha mu ovládať
svoje túžby, vyrovnávať sa so svojimi pocitmi, pomáha disciplíne, rozvíja schopnosť počkať na niečo dobré, významné, podporuje tešenie sa na príjemné prekvapenie. 
Ak dieťa otvára okienka spolu s rodinou, s blízkymi, podporuje sa pocit spolupatričnosti, zdieľania, sociálna interakcia. Učí hodnote odloženého uspokojenia, pretože
aj v živote to tak chodí, že na niektoré dary, príležitosti či radosti si musíme jednoducho počkať, nedostaneme ich hneď.

Urobte si z otvárania okienok adventného kalendára so svojimi deťmi každodenný príjemný rituál, strávte s nimi spoločný čas čakania a tešenia sa.
Rozprávajte sa s nimi, smejte sa, riešte hádanky, zahrajte sa hry. Aj to môže byť obsah jednotlivých okienok adventného kalendára. Jednoducho venujte svojim
deťom v predvianočnom zhone svoju každodennú pozornosť. Oni vám to raz – pravdepodobne až po rokoch (tiež si budete musieť počkať) všetko rovnakým dielom vrátia.


Krásne Vianoce všetkým za kolektív ABC SCPP
PaedDr. Tatiana Gandelová – riaditeľka, špeciálna pedagogička

>> Archív aktualít