Aktuality

Vyhlásenie výberového konania

1. 2. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.4.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky informácie na stiahnutie TU

Vedenie triednej skupiny

10. 1. 2019

Vzdelávací seminár pre školských špeciálnych pedagógov, ktorý sa uskutoční pod vedením lektorky PaedDr. Tatiany Gandelovej, dňa 27.02.2019

Všetky potrebné informácie nájdete po kliknutí TU

Krásne Vianoce 2018

5. 12. 2018

Milí priatelia, 

dovoľte nám poďakovať Vám za spoluprácu v uplynulom roku 2018. 
Prajeme Vám príjemné a pokojné bližiace sa Vianoce

viano.pozdrav_na_web

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

13. 9. 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2018.

Smernica na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 8. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.9.2018.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

>> Archív aktualít