NFB a HRV

Biofeedback terapia

NFB

Je to vysoko špecifická metóda pre posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy. Metóda EEG neurofeedback umožňuje reguláciu frekvencií elektrickej aktivity mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Po tréningu dochádza k skľudneniu, zlepšeniu sebaovládania, k zvýšeniu odolnosti voči stresu. Poruchy spánku – postupne vymiznú ťažkosti so zaspávaním a nespavosť, u detí vymizne nočný des a nočné pomočovanie. V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrén), chrbta a podobných bolestivých prípadoch príznaky ustupujú až miznú. Podporná liečba závislostí - drogy, fajčenie, alkohol, gemblerstvo. Úzkosti a depresia – dôjde k zlepšeniu nálady, znížia sa pocity únavnosti a slabosti, zbystrí sa pamäť.

Celý článok v .pdf

HRV

V lekárskej praxi je HRV veľmi dobrým ukazovateľom činnosti a výkonnosti srdca. Tréningová metóda zameraná na naučenie klienta dosiahnuť regulovaným dýchaním maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie. Upriamuje pozornosť na spojitosť dychových rytmov so srdcovou akciou Odráža sa v nej činnosť nervového systému, fyziologický a emocionálny stav, vek, tempo životného štýlu a tiež aktivita a útlm behom dňa a noci HRV vlastne ukazuje, akým spôsobom je srdce schopné reagovať na okolité podmienky. Vyššia variabilita teda znamená, že srdce má lepšiu adaptabilitu na vonkajšie zmeny, menšia naopak. Menšia HRV sa objavuje s rastúcim vekom, ďalej u ľudí, ktorí vedú neaktívny život (málo pohybu), pri srdcových chorobách, pri dlhodobom vystavení stresu, pri panických, neurotických a fobických poruchách, často u fajčiarov, pri depresiách a pod.

Celý článok v .pdf