Verejné obstarávanie

  Typ Popis

Celková hodnota (€)

S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky
VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Externé služby –poskytovanie účtovných služieb  1066,66  bez DPH 20.10.2014  27.10.2014 
Dodávka presklenej steny z PVC profilov vrátane montáže VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  Externé služby –poskytovanie služieb zabezpečujúcich verejné obstarávanie 1250,00  bez DPH 20.10.2014   27.10.2014
000document VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. PC technika – 100 ks USB flash diskov, fotoaparát s kamerou, navigačný prístroj, tablet, grafický tablet 3054,86 bez DPH 3.12.2014 8.12.2014
000document VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Tlač brožúry – 200 ks 381,40 bez DPH 5.12.2014 10.12.2014
000document VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Zabezpečeniu publicity projektu –  pero - 200 ks, kalendár – 200 ks, tričko – 400 ks s logom EU 2588,00 bez DPH 11.12.2014 15.12.2014