Profesijný rozvoj

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava v spolupráci so
Súkromným centrom špec.- pedagogického poradenstva Trstená a Námestovo

 

Pripravujeme pre Vás

priebežné vzdelávanie na rok 2018/2019.

Všetky aktuálne informácie nájdete na našom webovom sídle. 

 

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. 

 

Bližšie informácie Vám poskytneme:
Tel.: +421 948 878 876
E-mailom: riaditelstvo@euporadna.sk

Všetky dôležité upozornenia, poznámky a storno podmienky na stiahnutie TU