Aktivity projektu

eu.[1]

Mapa nie je teritórium, alebo naše regióny očami mladej generácie

Spoločné stretnutie projektového tímu

 • Partneri projektu  vybrali  hlavné lokality  do interaktívnej mapy z každého kraja (Orava / Těšínsko)
 • Dohoda  spoločných pravidiel spracovania údajov pre potreby interaktívnej mapy za účelom jednotných výstupov
 • Koordinácia jednotlivých aktivít
 • Spracovanie interaktívnej mapy:

        http://mapa.euroschola.cz

        http://mapa.icmorava.sk

bez_nzvu-3_kopie bez_nzvu-4_kopie 

 

 

Propagačné workshopy na školách

 • Predstavenie projektového zámeru mladým ľuďom na školách
 • Našim cieľom bude predstaviť víziu projektu mladým ľuďom s poukazom na tradície, krásy regiónu z ich pohľadu a vnímania, upresniť hlavne myšlienku nezbierať encyklopedické poznatky, ale naopak vyjadrenia a postrehy mladých ľudí na danú tému, kraj, tradície. Na záver workshopu vytvoriť pracovnú skupinu na každej škole pozostávajúcu zo 4 študentov, ktorí budú aktívnymi spolupracovníkmi medzi VP/HCP a školou.

bez_nzvu-2_kopie bez_nzvu-3ss_kopie bez_nzvu-4_ksadopie

 

 

Spracovanie informačného e-bulletinu – interaktívnej mapy

 •  „Orava očami mladej generácie“
 •  „Těšínske Beskydy očami mladej generácie“
 • Cieľom aktivity je spracovať informačný e-bulletin z  daných oblastí so zameraním na jej kultúrne skvosty, krásy, tradície a námety na návštevu tak, ako to vidia mladí ľudia. Na spracovaní námetov budú pracovať mladí ľudia, ktorí budú vyhľadávať kultúrne skvosty daného kraja, pričom ich spracujú a zachytia formou krátkych  filmov a  fotografií. V priebehu spracovania prebehnú 2 ďalšie pracovné workshopy na všetkých školách k priebežnému zberu dát (fotografií, filmov  a textových komentárov).

 

 

Propagačný workshop „Tradície môjho regiónu z pohľadu viacerých generácií“

 •  Cieľom je predstaviť pohľad mladých ľudí na svoj región staršej generácií. Formou verejnej akcie pre  aktívnych seniorov (napríklad v kluboch seniorov)  predstaviť pohľad mladých ľudí na región a zároveň aktívne zozbierať námety a komentáre starších na daný región. V kontraste k  pohľadu mladých ľudí zozbierať vyjadrenia, pohľady a názory staršej generácie. 

 

 

Spoločný pracovný workshop mladých ľudí

 • Predstavenie výstupov projektu, vzájomná prezentácia a diskusia nad výstupmi projektu. Aktivita bude realizovaná priamo v teréne a bude pozostávať z návštevy vybraných miest do interaktívnej mapy Oravy a Těšínska,  pričom sa akcie zúčastnia slovenskí aj českí mladí ľudia, ktorí budú môcť prispieť svojim pohľadom na daný kraj. Účasť oboch skupín priamo na mieste trvania krás Oravy  a Těšínska zabezpečí cezhraničný dopad a výmenu skúseností. Aktivitu plánujeme realizovať dvojdňovú s ubytovaním, pričom v rámci večerného programu mladí ľudia predstavia tradície s ktorými sa v priebehu zberu údajov stretli a zoznámili. Na základe tohto pracovného workshopu bude finalizovaná interaktívna mapa regiónu s názvom Orava 2015 očami mladej generácie, Těšínske Beskydy 2015 očami mladej generácie
 • 26.2 – 27.2.2014 – spoločný workshop v ČR
 • 5/2014 – spoločný workshop v SR ( 6 študentov zo SR ) –

 

 

Záverečná konferencia

spoločná prezentácia výstupov projektu oboch partnerov spojená s propagáciou výstupných materiálov a šíreniu informácií získaných v projekte. Distribúcia informačnej brožúry k výstupom projektu a šíreniu propagácie projektových ukazovateľov