Pracovníci

 

  PeadDr. Tatiana Gandelová
  podpredseda predsedníctva, riaditeľka SCŠPP Námestovo, riaditeľka SCPPPaP Tvrdošin
  riaditelstvo@euporadna.sk
  p.gandelova
   
  Mgr. Dáša Čuchorová
  psychológ SCPPPaP Tvrdošín
   
   
  p.cuchorova