O projekte

eu.[1]

Mapa nie je teritórium, alebo naše regióny očami mladej generácie

Projekt je financovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

  • Vedúcim partnerom projektu: Informačné centrum mladých Orava, Tvrdošín
  • Hlavný cezhraničný partner: Institut Euroschola, Třinec
  • Plánovaný termín realizácie projektu: 1.10.2014 – 30.6.2015
  • Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych, moderných aktivít upevniť súdržnosť regiónu naprieč generáciami, existujúce tradície prihraničných regiónov a zároveň tým zvýšiť atraktivitu regiónov. Projekt v sebe zaujímavou formou skĺby spoluprácu mladej a staršej generácie pri pohľade na región, jeho kultúrne skvosty a bohatú tradíciu ľudových remesiel.
  • V dnešnej dobe je už veľmi jednoduché nájsť na internete všeobecné informácie takmer o čomkoľvek. Napriek tomu prístup a pohľad mladej a staršej generácie sa viac a viac odlišuje. Aby sme mali možnosť tieto rozdielne pohľady vôbec doceniť a poučiť sa z nich, musíme o nich v prvom rade vedieť. Práve preto vznikol tento projekt, ktorý chce ukázať, ako vníma súčasná mládež vo veku okolo 16 rokov náš región a jeho krásy. Vybraní žiaci sa stavia do úlohy investigatívnych novinárov, ktorí navštevujú vybrané miesta kultúrnych, prírodných, historických a iných zaujímavostí a skvostov nášho regiónu a podávajú o tom správu vo forme krátkeho videa, textu, či fotografií. Okrem odporúčaných miest študenti takisto dokumentujú miesta, ktoré sú zaujímavé a dôležité z ich pohľadu. Týmto spôsobom vzniká zaujímavý nástroj, ktorý zachytáva vnímanie a prežívanie nášho regiónu subjektívnym pohľadom mladého človeka. Mapa bude postupne vznikať do konca júna 2015.