Projektoví partneri

Inštitút Euroschola

Sme dlhodobo úspešnou vzdelávacou organizáciou, ktorá pomáha dosiahnuť rovnováhu v rozvoji ľudských zdrojov.

Poslanie organizácie:

Inštitút EuroSchola podporuje trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania, konkurencieschopnosťou a medzinárodnej spolupráce.

 

Kto sme?

 • Akreditovaná vzdelávacia organizácia
 • Kompetenčné centrum pre cezhraničnú spoluprácu
 • Organizácia pracujúca na európskych projektoch
 • Iniciátori rozvojových projektov v oblasti ľudských zdrojov
 • Sme členmi Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Čo Vám môžeme ponúknuť?

 • Kurzy tímového rastu s výrazným prvkom outdooru.
 • Firemné vzdelávanie v oblasti tzv. Mäkkých a manažérskych zručností.
 • Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • Zapojenie do cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

 

Čím disponujeme?

 • 20-členný tím pracovníkov a lektorov
 • 17 akreditovaných vzdelávacích modulov
 • 4 novozriadené multimediálne učebne
 • Skúsenosti z najväčšieho počtu zrealizovaných európskych projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v regióne čerpáme už od roku 2000.

http://www.euroschola.cz/