Identifikácia verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej na svojom webovom sídle "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Názov: Informačné centrum mladých Orava

Adresa: Trojičné námestie 191

Obec (mesto): Tvrdošín

PSČ: 027 44 

Ulica: Železničiarov 266/8

Poštová adresa: Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín

IČO: 31904858

DIČ: 2020562940

Bankové spojenie: 19935332/0200

Kontaktné miesto:  Informačné centrum mladých Orava

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Tholtová, PhD.

Telefón/Fax: 0948878875

Elektronická pošta: icmorava@orava.sk

Internetová adresa: www.icmorava.sk