Predaj manuálov

nasilie v skoleNásilie v škole


Príručka je venovaná problematike násilia a agresivity detí a mládeže ako celospoločenskému problému. Je zároveň praktickou pomôckou pre učiteľov, ktorí sa rozhodli zlepšiť vzťahy v triednych skupinách a zvýšiť sociálne a komunikačné zručnosti detí. Prvá teoretická časť opisuje emócie, ich priebeh a formy agresivity, druhá časť je praktická a ponúka možnosti pre skupinové aktivity, ktoré vedú k premýšľaniu a formovaniu dieťaťa.
Cena: 2€

 

Nová kniha o pití alkoholu


Zaujímavo ilustrovaná brožúra, ktorá podáva najzákladnejšie informácie ohľadom alkoholickej závislosti a ktorá stručne, vtipne a zaujímavo popisuje účinky alkoholu na organizmus. 
Cena: 2€

svet drog a fetovaniaSvet drog a fetovania (sprievodca pre rodičov)


Príručka určená rodičom, ktorí sa v nej dozvedia základné informácie o drogách a inhalačných prostriedkoch, o prvotných príznakoch užívania, o možných rizikách a následkoch.
Cena: 2€

drogy co s tymDrogy: Čo s tým?


Praktická príručka protidrogovej výchovy pre prácu a deťmi v predpubertálnom veku. Príručka sa skladá z dvoch častí rozdelených na jednotlivé stretnutia, ktoré sa zaoberajú otázkami, prečo ľudia užívajú drogy, aké môžu byť účinky konkrétnych drog a pod.. Program stretnutí je vypracovaný pre dve vekové kategórie (8-11 roční a 11-12 roční). Časť nazvaná ,,Drogové info“ Vám poskytne fakty o jednotlivých drogách.
Cena: 5€

drogy ako na toDrogy Ako na to?


Praktické nápady pre drogovú prevenciu.
Cieľom tejto príručky je poskytnúť Vám informácie a nápady, ktoré potrebujete k príprave programu stretnutí ,,Alkohol a iné drogy“ s rôznymi skupinami. Všetky nápady v príručke boli odskúšané a testované organizáciou HOPE UK, čo by malo byť zárukou, že budú efektívne a vhodné pre používanie pri výchove o alkohole a iných drogách.
Cena: 5€

cesta za svojim snomCesta za svojim snom


Publikácia pre každého, kto si chce splniť sen a stať sa úspešným. V štyroch kapitolách budete mať možnosť objaviť aký je váš cieľ, čo chcete v živote dosiahnuť, zamyslíte sa nad svojimi silnými a slabými stránkami, dozviete sa tajomstvo úspechu slávnych ľudí a zodpovedáte si na otázky, ktoré vám pomôžu vykročiť za svojim snom.
Cena: 3€

metodika karierneho poradenstvaMetodika kariérového poradenstva


Štúdia je výstupom projektu, ktorého hlavným cieľom bolo hľadanie efektívnejších nástrojov pre úspešnú integráciu mladých ľudí na trhu práce, najmä prostredníctvom vzdelávania, kariérneho poradenstva a rozvíjania ich odborných zručností. Materiál poskytuje prehľad systémov kariérneho poradenstva v Európe, popis jeho vývinu na Slovensku a snaží sa preklenúť nedostatok odborných informácií v tejto oblasti.
Cena: 3€

sprievodca budovanim karierySprievodca budovaním kariéry alebo Zober život do vlastných rúk


Publikácia, v ktorej sa dozviete ako úspešne naštartovať kariéru, ako dosiahnuť plánované ciele, ktoré sú významné v živote a v práci jednotlivca
Cena: 3€

vstup na strednu skoluVstup na strednú školu


Informačná brožúra pre študentov stredných škôl. Cieľom brožúry je zorientovať všetkých študentov stredných škôl v problematike kariérovej prípravy a úspešného umiestnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia. Informuje o možnostiach štúdia na strednej škole, vysokej škole a štúdiu v zahraničí. Obsahom brožúry je adresár internetových adries, ktoré vám pomôžu pri štúdiu a pri uplatnení sa na trhu práce.
Cena: 3€
do správy, prosím, uveďte literatúru, ktorú si chcete objednať

    kotrola