Ako poukázať 2%

Informácie o postupe krokov pre zamestnané osoby:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú.

 

Informačné centrum mladých Orava sa zameriava  na :

  • podporu duševného a fyzického zdravia detí a mládeže,
  • pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození,
  • poradenstvo deťom a rodinám ,
  • pomoc sociálne odkázaným rodinám
  • pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži
  • úzko spolupracuje so SCŠPP v Trstenej a v Námestove , www.euporadna.sk

 

Informačné centrum mladých Orava svoje služby poskytuje od roku 1997,  bližšie informácie nájdete na www.icmorava.sk

Informačné centrum mladých Orava aj v roku 2015 plánuje takto získané finančné prostriedky použiť na podporu pre deti, ktoré:

-          akýmkoľvek spôsobom zaostávajú vo vývine za ostatnými bežnými deťmi

-          potrebujú kompenzačné pomôcky , lebo sú postihnuté

-          sú zo sociálne znevýhodneného prostredia

-          potrebujú špeciálne zdravotné alebo pedagogické pomôcky na rozvoj v oblasti rozumovej,  fyzickej aj emočnej

-          potrebujú intenzívnu odbornú a fyzioterapeutickú starostlivosť

Každý darca, ktorý sa rozhodne podporiť takýmto spôsobom našu činnosť, sa môže u nás hocikedy presvedčiť o použití svojho daru, alebo sa aj priamo zúčastniť  na komisii pri rozdeľovaní finančných prostriedkov.

 

Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Informácie pre právnické osoby: 

Údaje o prijímateľovi 2%:

Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31904858

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 

Mgr. Libuša Tichoňová
Office manažér
Informačné centrum mladých ORAVA
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
tel: +421 918 477 827, 0948 878 875
mail: icmorava@orava.sk