Kontinuálne vzdelávanie

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava v spolupráci so
Súkromným centrom špec.- pedagogického poradenstva Trstená a Námestovo

 

Názov vzdelávania

Lektor

Termín


Story telling – cesta k inklúzii 

          Mgr. Z. Valeková          22.02.2018 (1.blok)  
         03.04.2018 (2. blok)

Keď sa dieťa UČÍ inak

          PaedDr. T. Gandelová           január 2018

Keď sa dieťa SPRÁVA inak

          PhDr. J. Tholtová          február 2018

Aby nás deti „počúvali“

          PaedDr. T. Gandelová          marec 2018

Začínajúci školský špec.pedagóg

          PaedDr. M. Skočíková, PhD.          december 2017

Integrácia a inklúzia v školskej praxi

          PaedDr. M. Skočíková
          PhD. PaedDr. T. Gandelová
         január 2018

Elektronické knižky v práci

          PaedDr. T. Gandelová          marec 2018

Špeciálno-pedagogická podpora 

         PhD. PaedDr. T. Gandelová    
         PaedDr. M.Skočíková,PhD.
         25.10. 2017


Bližšie informácie Vám poskytneme:
Tel.: +421 948 878 876
E-mailom: riaditelstvo@euporadna.sk

Všetky dôležité upozornenia, poznámky a storno podmienky na stiahnutie TU

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava - 2017-2018

 

Týmto vám oznamujeme, že seminár Špeciálno-pedagogická podpora ako vzdelávacia oblasť v školskej praxi-dobrá prax sa v pôvodne plánovanom termíne 25.10.2017 neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených.  Ďakujeme za pochopenie.