Kontinuálne vzdelávanie

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava v spolupráci so
Súkromným centrom špec.- pedagogického poradenstva Trstená a Námestovo

 

Bližšie informácie Vám poskytneme:
Tel.: +421 948 878 876
E-mailom: riaditelstvo@euporadna.sk

Všetky dôležité upozornenia, poznámky a storno podmienky na stiahnutie TU

Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava - 2017-2018

 

Týmto vám oznamujeme, že seminár Špeciálno-pedagogická podpora ako vzdelávacia oblasť v školskej praxi-dobrá prax sa v pôvodne plánovanom termíne 25.10.2017 neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených.  Ďakujeme za pochopenie.