PL-SK Spoločne hľadáme...

Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete

Cieľ projektu
Sieťovaním inštitúcií z oblasti primárneho vzdelávania, zdravého životného štýlu dosiahnuť rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu.

Špecifické ciele projektu
1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce zapojených partnerov v tematickej sieti
2. Vytvorenie inovatívnych metód vzdelávacieho procesu zavádzaním zážitkového učenia
3. Podpora športu na školách a motivácia detí k zdravému životnému štýlu

Etapy realizácie projektu:
1. vytvorenie tematickej siete
1.1 pracovný workshop partnerov projektu
1.2 „Predstavím Ti miesto kde žijem“ – informačný leták o regióne Orava a Źywiec s cieľom vzbudiť záujem o návštevu regiónov
1.3 „Nauč sa moju reč“ – spracovanie 100 najbežnejších slov v obrázkovom prevedení v jazyku slovenskom – poľskom
1.4 Úvodná konferencia – prezentácia zdravého životného štýlu

2. Spoločné vzdelávanie pedagógov v oblasti športu a zdravého životného štýlu a zriadenie fit triedy
2.1 Spoločné vzdelávacie programy pre pedagógov SR a PL
2.2 Zriadenie fit triedy – ZŠ a MŠ Rabča, Zespol Szkolno-Przedskolny Źywiec
2.3 Manuál pre prácu pedagógov – odovzdávanie spoločného know-how z výchovno-vzdelávacieho procesu v cezhraničnej oblasti
2.4 Manuál zdravého životného štýlu – rozvoj metód psychosomatického zdravia

3. Aktivity pre mládež
3.1 Škola v prírode – týždenný spoločný vzdelávací program pre deti SR a PL
3.2 Cezhraničná olympiáda – týždenný spoločný program pre deti SR a PL

4. Vyhodnotenie projektu
4.1 Záverečná konferencia