Pripravované kurzy

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne v roku 2016 pripravuje pre Vás tieto vzdelávacie kurzy: 

· Psychohygiena a relaxácia

Účastníci vzdelávania dokážu rozpoznať príznaky stresu, predpokladané reakcie na stres a naučia sa zvládať techniky na odbúranie stresu a naučia sa relaxovať, aby sa vyhli možnému vyhoreniu.

Bližšie informácie nájdete TU 
Prihláška na vzdelávanie TU 
Aktuálny termín realizácie: 29.1.2016 – 31.1.2016, 4.3 – 6.3.2016

 

· Tréning kognitívnych funkcií, pamäte a mozgový jogging

Cieľom vzdelávania je zvyšovanie mentálneho výkonu a kognitívnej kondície, posilnenia a zlepšenie pamäte, rozvoj koncentrácie .....

Bližšie informácie nájdete TU 
Prihláška na vzdelávanie TU 
Aktuálny termín realizácie: 29.1.2016, 19.2.2016, 18.3.2016

 

· Komunikácia

Hlavným cieľom vzdelávania je získanie základných komunikačných a sociálnych zručností. Účastníci sa naučia asertívne a efektívne komunikovať, odstraňovať komunikačné bariéry, prijímať a poskytovať spätnú väzbu, pracovať tímovo.

Bližšie informácie nájdete TU 
Prihláška na vzdelávanie TU 
Aktuálny termín realizácie: 22.1 – 24.1.2016, 26.2-28.2.2016

 

· Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, Číslo rozhodnutia o akreditácii: 641/2012-KV

Hlavný cieľ: Zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Bližšie informácie nájdete TU 
Prihláška na vzdelávanie TU 

 

· Etiketa

Účastníci vzdelávania si osvoja zásady spoločenského a etického správania, diplomatický a podnikateľský protokol, umenie vystupovania na verejnosti, znalosť dokonalého vzhľadu a cit prispôsobiť sa každej situácii.

Bližšie informácie nájdete TU 
Prihláška na vzdelávanie TU