Archív aktualít

Vyhlásenie výberového konania

1. 2. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.4.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky informácie na stiahnutie TU

Vedenie triednej skupiny

10. 1. 2019

Vzdelávací seminár pre školských špeciálnych pedagógov, ktorý sa uskutoční pod vedením lektorky PaedDr. Tatiany Gandelovej, dňa 27.02.2019

Všetky potrebné informácie nájdete po kliknutí TU

Krásne Vianoce 2018

5. 12. 2018

Milí priatelia, 

dovoľte nám poďakovať Vám za spoluprácu v uplynulom roku 2018. 
Prajeme Vám príjemné a pokojné bližiace sa Vianoce

viano.pozdrav_na_web

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

13. 9. 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2018.

Smernica na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 8. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.9.2018.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

24. 5. 2018

Prosím venujte pozornosť Podmienkam ochrany osobných údajov.  

Dokument na stiahnutie TU. 

Vyhlásenie výberového konania

12. 2. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.3.2018.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

Šťastné a veselé Vianoce

18. 12. 2017

vianon_pozdrav_2017

Výročná správa 2016

5. 12. 2017

Výročná správa k nahliadnutiu TU

Vyhlásenie výberového konania

31. 7. 2017

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.9.2017.

 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

P O Ď A K O V A N I E

11. 7. 2017

akujeme

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

31. 1. 2017

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne si Vás dovoľuje pozvať na:

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah vzdelávania: 100 hod.

Aktuálny termín začatia vzdelávania: 02/2017

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.02.2017

Miesto realizácie: Tvrdošín

Záujemcovia o účasť na vzdelávaní  sa môžu prihlásiť najneskôr do 07.02.2017 zaslaním prihlášky na

vzdelávanie, ktorú nájdete na www.icmorava.sk.

Cena: 150 Eur

Dokument na stiahnutie nájdete TU. 

Termíny overenia profesijných kompetencií

29. 10. 2015

Termíny overenia profesijných kompetencií

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:
· 12.10.2016 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 21.09.2016

Vianočné prianie

22. 12. 2015

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc,
štastný Nový rok 2016.
Pripájame veľké poďakovanie
za vašu spoluprácu v roku minulom, a veríme, že naša
spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom
roku 2016.

Krásne Vianoce praje:
Kolektív SCŠPP Trstená, SCŠPP Tvrdošín, SCŠPP Námestovo
a PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana Gandelová

Čerpanie dovolenky

22. 12. 2015

Informačné centrum mladých Orava ako zriaďovateľ školských zariadení:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Tvrdošíne


Vám oznamuje,
že v termíne od 4.1.2016 – 8.1.2016
bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

PhDr. Jana Tholtová

Vzdelávacie podujatie

21. 9. 2015

Informačné centrum mladých Orava, si Vás dovoľuje pozvať na vzdelávacie
podujatie s názvom:
" KOMUNIKÁCIA"

1. Základná terminológia a význam komunikácie
2. Verbálna komunikácia
3. Neverbálna komunikácia
4. Tréning sociálnych a komunikačných zručností

Lektorka: PhDr. Jana Tholtová, lektorka, psychologička, terapeutka
Miesto konania: Hotel Arman Nižná

Termíny realizácie vzdelávania:

2. október 2015 - 4. október 2015
9. október 2015 - 11. október 2015
27. november 2015 - 29. november 2015
4. december 2015- 6. december 2015

Každý účastník získa Certifikát o absolvovaní vzdelávania - 30 hodín .

Bližšie informácie nájdete tu
Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky TU

Termíny overenia profesijných kompetencií

30. 3. 2015

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:

  • 07.10.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 16.09.2015

  • 28.10.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.10.2015

Vyhlásenie výberového konania

20. 7. 2015

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCPPPaP Tvrdošín s termínom nástupu od 1.9.2015.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCPPPaP Tvrdošín, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCPPPaP Tvrdošín.

 

Dokument na stiahnutie tu.

Výročná správa 2014

6. 2. 2015

Výročná správa pre rok 2014 na stiahnutie tu.

Termíny overenia profesijných kompetencií

8. 1. 2015

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:

  • 4.2.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 14.01.2015

ICM Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie

8. 1. 2015

Informačné centrum mladých Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie:„Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah: 100 hod.

Vzdelávací program má za cieľ zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.Aktuálny termín realizácie: začíname 2/2015 – 9/2015Cena: 200 EurPrihlásiť sa môžete najneskôr do: 31.1.2015

Prihlásení účastníci dostanú podrobné informácie e-mailom.

Prihláška na kontinuálne vzdelávanie na stiahnutie tu.

Prihlásenie na overenie profesijných kompetencií

21. 11. 2014

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií: 18.12.2014 o 14.00 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 27.11.2014

Overenie profesijných kompetencií

21. 10. 2014

Pedagógovia, ktorí získali sebavzdelávaním alebo výkonom pedagogickej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako účastníci prezenčnej formy akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, majú možnosť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov získať kredity overením týchto profesijných kompetencií.

Pre zobrazenie podrobností kliknite sem.

 

Vyhlásenie výberového konania

5. 5. 2014

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Námestovo s termínom nástupu od 1.9.2014

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Námestovo, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Námestovo.

Dokument na stiahnutie tu.

PF 2014

11. 12. 2013

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne Vám ďakuje za spoluprácu v roku 2013 a praje Vám krásne Vianoce a do nového roku 2014 veľa zdravia, štastia a pracovných úspechov

PhDr. Jana Tholtový
Štatutárna zástupkyňa 
Informačného centra mladých Orava

PF na stiahnutie [.PDF]

PF 2014

Kontinuálne vzdelávanie

13. 9. 2013

Informačné centrum mladých Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie:
„Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“

Počet priznaných kreditov: 23
Rozsah: 100 hod.


Vzdelávací program má za cieľ zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Aktuálny termín realizácie: začíname 17.2.2014, miesto realizácie Zubrohlava

Harmonogram vzdelávania: od 17.2.2014 – 21.2.2014 (v čase od 8.00 – 16.00 hod) a pokračovanie počas letných prázdnin

Cena: 200 Eur

Prihlásiť sa môžete najneskôr do: 27.2.2014

Kontinuálne vzdelávanie

Projekt ''Po krokoch spolu''

23. 4. 2013

Cieľom projektu je zabezpečiť pravidelný program pre hendicapovaných mladých ľudí od 15 rokov a ich rodičov za účelom zlepšenia ich pracovnej a spoločenskej integrácie formou pracovnej terapie, muzikoterapie, arteterapie a nastavením stimulačného programu. Viac informácií [PDF]