Archív aktualít

Protistresový program a Aktualizačné vzdelávanie

7. 5. 2024

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

 

radi by sme Vás a Váš tím informovali o ponúkaných vzdelávaniach, ktoré realizujeme v roku 2024 a to:

1. Protistresový program na podpora duševného zdravia pre MŠ, ZŠ, SŠ
 Zameraný na komunikáciu, psychohygienu, self manažment , na predchádzanie stavov vyhorenia a na  zvládanie stresu a frustrácie.

2. Aktualizačné vzdelávanie na témy:

 

 1. Komunikácia v práci pedagogického a odborného zamestnanca v MŠ,  ZŠ, SŠ.
 2. Stres a špecifiká komunikácie v strese a záťaži, riešenie konfliktov.
 3. Špecifiká komunikácie pri práci so žiakmi so ŠVVP.

 

Bližšie informácie nájdete po kliknutí SEM.

 

V prípade záujmu nás prosím obratom kontaktujte buď mailom alebo telefonicky :

Mail: centrala@euporadna.sk

Telefónne číslo: 0948 878 875

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

28. 3. 2024

velka_noc_novy

Deň učiteľov

28. 3. 2024

den_ucitelov

Darujte svoje 2%

5. 3. 2024

Milí rodičia a priatelia,

aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú. Informačné centrum mladých Orava sa zameriava najmä na  podporu duševného a fyzického zdravia detí a mládeže, na pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození, na poradenstvo deťom a rodinám ,na pomoc sociálne odkázaným rodinám, na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži.


Veríme, že aj tento rok nám preukážete Vašu priazeň prostredníctvom 2 % z Vašej dane.

Všetkým darcom z celého srdca.

ĎAKUJEME.

Postup na poukázanie dane TU

Vyhlásenie k poukázaniu dane TU

Čo môže adventný kalendár naučiť vaše dieťa

21. 12. 2023

Adventný kalendár pozná asi každý. Sú ich dnes plné obchody – s 24. zázračnými okienkami, skrývajúcimi maličký úžasný kúsok čokoládky či inej maškrty.

Má vraj korene v Nemecku. Prvý známy bol vytvorený v 19.storočí a obsahoval údajne malé obrázky, ktoré si deti mohli vyfarbiť. Nech už je jeho história akákoľvek,
môže adventný kalendár mať pre deti veľký výchovný význam. Najmä malé deti žijú prítomnosťou, neriešia minulosť ani budúcnosť. Ešte nemajú rozvinuté tie časti mozgu,
ktoré majú na starosti reguláciu správania a emocionálnu stabilitu, ktoré pomáhajú zvládať pocity. Nemajú predstavu, koľko je to ešte 10 dní do Vianoc, nemajú
vybudovanú primeranú časovú predstavu. To, po čom túžia, chcú hneď, chcú ihneď uspokojiť svoje priania a svoje potreby. Na zvládanie pocitov preto potrebujú pomoc
od rodičov.
A takou pomocou môže byť v predvianočnom období aj adventný kalendár. Pri správnom vedení rodičom pomáha u detí rozvíjať dôležité zručnosti -
učí ich čakaniu, trpezlivosti, odloženiu chcenia na neskôr – nedostať všetko hneď, keď dieťa „chce“, keď po niečom zatúži.
Pomáha mu ovládať
svoje túžby, vyrovnávať sa so svojimi pocitmi, pomáha disciplíne, rozvíja schopnosť počkať na niečo dobré, významné, podporuje tešenie sa na príjemné prekvapenie. 
Ak dieťa otvára okienka spolu s rodinou, s blízkymi, podporuje sa pocit spolupatričnosti, zdieľania, sociálna interakcia. Učí hodnote odloženého uspokojenia, pretože
aj v živote to tak chodí, že na niektoré dary, príležitosti či radosti si musíme jednoducho počkať, nedostaneme ich hneď.

Urobte si z otvárania okienok adventného kalendára so svojimi deťmi každodenný príjemný rituál, strávte s nimi spoločný čas čakania a tešenia sa.
Rozprávajte sa s nimi, smejte sa, riešte hádanky, zahrajte sa hry. Aj to môže byť obsah jednotlivých okienok adventného kalendára. Jednoducho venujte svojim
deťom v predvianočnom zhone svoju každodennú pozornosť. Oni vám to raz – pravdepodobne až po rokoch (tiež si budete musieť počkať) všetko rovnakým dielom vrátia.


Krásne Vianoce všetkým za kolektív ABC SCPP
PaedDr. Tatiana Gandelová – riaditeľka, špeciálna pedagogička

Vyhlásenie výberového konania

13. 12. 2023

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCPP Námestovo s termínom
nástupu od 15.1.2024.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCPP Námestovo v súlade s ustanovením §
4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCPP Námestovo.

Bližšie informácie k výberovému konaniu nájdete po kliknutí SEM

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

13. 12. 2023

image001.[2]

Hravý skupinový tréning predgrafémovej etapy

15. 10. 2023

fonematicke_uvedomovanie_podla_podla_d._b._elkonina_1

Hravý skupinová tréning grafémovej etapy

15. 10. 2023

fonematicke_uvedomovanie_podla_podla_d._b._elkonina_2

Grafomotorika hravo

15. 10. 2023

grafomotorika_hravo

Nový školský rok 2023/2024

7. 9. 2023

obrazok1

Hurá prázdniny

9. 7. 2023

hura_prazdniny

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

6. 4. 2023

image001.[1]

Transformácia poradní - zmeny od 01.01.2023

10. 1. 2023

Vážení riaditelia, zástupcovia riaditeľov, členovia multidisciplinárnych školských tímov, milí pedagógovia a ostatní spolupracovníci,

 

dovoľte nám v prvom rade popriať Vám všetkým v novom roku 2023 veľa zdravia a síl vo Vašej práci, ako aj v osobnom živote.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 1.1.2023 na základe potvrdenia č. 2022/13289:2-A2101 MŠVVaŠ SR a potvrdenia č. 2022/13288:2-A2101 MŠVVaŠ SR zo dňa 25.03.2022 podľa §161q ods.2 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení názov našej organizácie na:  Súkromné centrum poradenstva a prevencie

 

 Pre viac informácií kliknite ->>  Čo sa mení, čo ostáva rovnaké (Zmena tu)

Vianočné sviatky 2022

19. 12. 2022

image004

Voľné pracovné miesto - psychológ

3. 10. 2022

Prijmeme psychológa na plný pracovný úväzok na dobu zastupovania počas dlhodobej PN. 

Miesto výkonu  : Tvrdošín.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č. : 0948 878 875

unnamed.[1]

Škola volá!

6. 9. 2022

snimka_obrazovky_2022-09-06_143549

2

3

SPOLOČNE SME TO ZVLÁDLI

30. 6. 2022

unnamed.[8]

Ponuky odborných služieb na školský rok 2022/2023

22. 6. 2022

Už v týchto dňoch pripravujeme pre Vás aktuálne ponuky našich odborných služieb na školský rok 2022/2023 vrátane aktualizačného vzdelávania pre pedagogických pracovníkov. Podrobné informácie nájdete nižšie.

Náš katalóg služieb ABC – SCŠPP Trstená a SCŠPP Námetovo

Ponukový list s témami aktualizačného vzdelávania

Prílohy s ponukou na akciové objednanie plagátu a knižky z Nášho Pokladu

 snimka.[2]

Máte už pre vašich prvákov do triedy nástenný plagát na rozlišovanie náročných reverzných písmen „b-d“ ?

Máte už pre školského špeciálneho pedagóga alebo pre asistentov knižku na rozvoj techniky čítania?

Využite množstevnú zľavu a objednávajte na našom e-shope: https://naspoklad.sk/shop

Želáme Vám úspešné ukončenie tohto školského roku. Želáme Vám veselé a spokojne prázdniny, načerpanie veľa pozitívnej energie a elánu do nového školského roku.

S pozdravom

Tím odborníkov SCŠPP Trstená a Námestovo

15. máj - Svetový deň rodiny

16. 5. 2022

Rodina je malý svet, tvorený veľkou láskou, kde deti prežívajú istotu a bezpečie, kde cítia oporu a milé slová . Niet nad spokojných rodičov! 

unnamed.[7]

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

18. 4. 2022

image0

Kde hľadať materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny?

1. 4. 2022

Pracujete s deťmi z Ukrajiny? Pokúsili sme sa zorientovať teda pre vás v množstve informácií, ktoré nás dennodenne zasypávajú a ponúkame vám prehľad takých, ktoré by mohli v školách alebo v poradenstve s ukrajinskými deťmi poslúžiť. Všetky informácie nájdete ->> TU

image001.[1]

U susedov je vojna

2. 3. 2022

Ťažko sa verí tomu, čo sa deje neďaleko nás a nie je jednoduché nájsť správne slová – ani pre dospelých, nie to ešte pre deti – tak, aby sme nešírili paniku, nevzbudzovali alebo neznásobovali v nich strach či úzkosť. Je prirodzené, že cítia neistotu a obavy – to pravdepodobne my všetci. Preto je ťažké, ale aj veľmi dôležité nájsť správnu mieru slov a informácií. 
Pre bližie informácie a POMOC kliknite na obrázok: 

scspp

Úspešný Nový rok 2022

12. 1. 2022

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022. 

Zároveň pripájame veľké poďakovanine za Vašu spoluprácu v roku minulom a veríme, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom roku 2022. 

obrazok_12.1.22_o_12.06

Hra je rečou dieťaťa

12. 1. 2022

Hru dieťa dostalo do svojej „výbavy“ ako komunikačný prostriedok, ktorým vyjadruje svoje pocity,
potreby, myšlienky a túžby.
Čo je terapia hrou, kedy ju využiť a kde hľadať takúto pomoc si môžete prečítať - TU

Detské Vianoce - prežite ich s knihou

12. 1. 2022

Čítanie je zázračná činnosť ľudského mozgu. Prečo s deťmi čítať, ako vybrať vhodnú knižku, ako s čítaním pri dieťati, ktoré nechce čítať? Všetko sa dozviete v článku - TU

Neváhajte sa na nás obrátiť :) 

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021)

27. 10. 2021

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v časti Regionálne školstvo Predprimárne vzdelávanie Stanoviská a informatívne materiály
bol uverejnený aktualizovaný materiál Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (aktualizácia 18. 10. 2021).

Materiál je dostupný na: Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

2. 9. 2021

snimka.[1]

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Námestove a Súkromné centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Tvrdošíne želajú všetkým deťom,
študentom, rodičom, učiteľom v novom školskom roku 2021/2022
veľa trpezlivosti, pevné zdravie, mnoho radosti zo štúdia a veľa
krásnych spoločných zážitkov a úspechov.

S úctou
PhDr. Jana Tholtová, PhD.
PaedDr. Tatiana Gandelová
a tím pracovníkov SCŠPP a SCPPPaP

POĎAKOVANIE

6. 7. 2021

Ď A K U J E M E   V Á M 

unnamed.[6]

Krásne dovolenkové obdobie

22. 7. 2021

image001    abc

 

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

Vám oznamuje, že v dňoch

od 01.08.2021 do 31.08.2021

je z dôvodu čerpania dovolenky

zatvorené.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: centrala@euporadna.sk

 

ODPORÚČANIA

9. 6. 2021

Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v šk.roku 2020/2021 k nahliadnutiu TU

Nohy nás nosia celý život

3. 5. 2021

Aký je zdravý vývin detských nožičiek a čo je potrebné preň robiť? Prečítajte si viac ->> TU

nohy_nas_nosia

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov!

1. 4. 2021

unnamed.[5]

Námestovčan - Päť otázok pre psychológa o priravenosti predškoláka na školu

8. 3. 2021

Pre zväčšenie kliknite na obrázok: 

namestovcan_-_skolska_pripravenost_4

 

 

 

!!! MÁME OTVORENÉ !!!

12. 2. 2021

otvorenie_pracovisk_8.2._oznam_recenzia_1-page-001

Do pozornosti deviatakom – pomoc pri rozhodovaní o budúcej profesii

9. 2. 2021

Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl
22.2. – 26.2.2021

Celoslovenské podujatie, na ktorom sa budú stredné školy prezentovať spôsobom,
ktorý je blízky mladým ľuďom – prostredníctvom videí a obrázkov
- Stredné školy predstavia online svoje odbory
- Poskytnú informácie v kategóriách
    o život v škole
    o prehliadka školy
    o naši učitelia
    o kam po strednej
    o úspešní absolventi
- Virtuálne dni budú prebiehať na stránkach na stránkach www.kamnastrednu.sk 
- Žiaci základných škôl a ich rodičia si budú môcť vyhľadať stredné školy podľa zamerania,
typu, zriaďovateľa alebo odvetvia.
- Podujatie je súčasťou projektu Končím školu, je pre stredné školy aj pre
návštevníkov bezplatné

Možnosti štúdia na Súkromnej Spojenej škole EDUCO, Slanická osada, Námestovo

9. 2. 2021

Škola s dlhoročnou tradíciou od svojho vzniku (1962) pripravila tisícky úspešných absolventov – odborníkov v oblasti obchodu, gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Napriek mnohým spoločenským, organizačným zmenám si zachovala svoju identitu a aj v súčasnosti ponúka možnosť štúdia v osvedčených odboroch overených praxou.
Posuňte informácie svojim žiakom a nazdieľajte ponukovú brožúru školy cez EDUPAGE svojim deviatakom, ôsmakom, triednym učiteľom, výchovným poradcom a rodičom s cieľom priblížiť im jednotlivé študijné a učebné odbory a najaktuálnejšie informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2021/2022.

Prijímačky deviatakov na SŠ

4. 2. 2021

Zdieľame pre Vás informácie s pokynmi Ministerstva k prijímačkám deviatakov na SŠ, ako aj info k zrušeniu Testovania 5 a presunu termínu Testovania 9.  

Pre Vašu ľahšiu orientáciu si Vám dovoľujeme zaslať rýchle linky na oba dôležité dokumenty:

STÁLE SME TU PRE TÝCH, KTORÍ NÁS POTREBUJÚ

13. 1. 2021

januar_2021-_final_upraveny-page-001

Brožúra o stredných školách žilinského kraja

13. 1. 2021

Deviataci v ZŠ sa práve rozhodujú, kam ďalej na strednú školu. Mnohí sú už rozhodnutí, niektorí sú nerozhodní a viacerí ešte vôbec nevedia, kam podať prihlášku. Žilinský samosprávny kraj pripravil pre všetkých na pomoc brožúrku s prehľadom všetkých stredných škôl a študijných odborov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.  

S radosťou ju zdieľame ->> TU

Nie každé dieťa máva láskavé Vianoce

21. 12. 2020

Bol sám, malý – možno päťročný. Zjavil sa pred dverami našej poradne v Klinci, odvážne zaklopal, smelo vošiel a opýtal sa, či sa u nás môže na chvíľu pohrať
s našimi hračkami. Vraj už u nás kedysi bol.

„A kde máš rodičov?“ opýtali sme sa. „Doma“ – znela jednoduchá odpoveď. „Ale doma nemám hračky“. V dnešnej dobe dosť neuveriteľné.
Deti majú hračiek skôr nadbytok, ako nedostatok. No aj to sa stáva, najmä ak doma všetky peniaze rodičia použijú skôr na alkohol, ako pre svoje dieťa.

A sú aj také deti, ktoré sedia v drahými hračkami preplnenej detskej izbe a nevedia sa hrať. Sedia a pozerajú nemo pred seba..... Že neveríte? Ale my v poradni áno.
Aj toto sa občas stáva. A nie sú to deti autistické, či s psychiatrickými ťažkosťami (ako si napokon myslia ich rodičia a preto k nám prídu s prosbou o radu a pomoc).

Niečo nie je v poriadku. Niečo niekde škrípe. Čím ďalej tým viac je rodín, kde rodičia pre pracovnú vyťaženosť majú na svoje deti len málo času.
Nedostatok tohto času potom kompenzujú možno práve takýmto nákupom množstva drahých hračiek – a argumentujú
„Veď má všetko, čo si len môže priať, kdeže sme my mali toľko krásnych hračiek...“. 
Čo dnes v tejto neľahkej dobe potrebujú naše deti? A nie len na Vianoce – aj keď vtedy možno trojnásobne?

Potrebujú to, čo im chceme my za náš tím v poradni aspoň na Vianoce priať:

Obyčajnú bezpodmienečnú rodičovskú lásku. Namiesto kopy hračiek dostatok času a pozornosti.
Namiesto mobilu či tabletu každodenné rozhovory (nie však len o tom, aké má známky v škole). 
Namiesto telky výlety či hry s rodičmi. Namiesto zákazov, príkazov a rozkazov láskavé slová bez 
výkričníka na konci. Namiesto prehliadania nesprávneho konania rodičovskú dôslednosť.
Namiesto kritizovania nedostatkov povzbudzovanie a pochvalu, hľadanie toho dobrého, čo je v každom dieťati.
Namiesto „Teraz nemám čas“ – „Poď a povedz mi, porozprávajme sa“. A najmä často namiesto zbytočných slov jedno veľké objatie. 
Najväčšie a najdôležitejšie životné darčeky môžeme dávať našim deťom každučký jeden deň, nie len na Vianoce. A verte, že oni nám ich raz budú vracať.


Krásne Vianoce praje za poradenský tím psychológov a špeciálnych pedagógov ABC SCŠPP Námestovo


PaedDr. Tatiana Gandelová – riaditeľka
0948 878 873, riaditelstvo@euporadna.sk, www.euporadna.sk , www.naspoklad.sk

Vianočné prianie

8. 12. 2020

vianocne_prianie

Vestník vlády Slovenskej republiky

8. 12. 2020

OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl 

K nahliadnutiu ->> TU

Ako sme pomáhali, keď prišla potvora COVID 19 ( alebo AŇA A VECI ).

16. 11. 2020

Ide o seriál krátkych videí, v ktorých je zopár nápadov, ako sa z bežných vecí v domácnosti môžu stať didaktické pomôcky na stimuláciu čiastkových funkcií potrebných pre proces rozvoja Vášho dieťaťa - jemnej a hrubej motoriky, orientácie v priestore, sluchového, zrakového a hmatového vnímania, orientácie na tele, reči, pamäte, koncentrácie a ešte mnohých ďalších.

Vznikol postupne v čase uzatvorenia školských zariadení po vypuknutí pandémie COVID 19 v marci 2020, pre potreby rodičov, ktorí zostali v tom čase doma s deťmi a starali sa nielen o to, aby deti mali byť čím živé, ale aby sa aj rozvíjali a nezačali stagnovať. Využitie má nielen za úplne neobyčajnej situácie ako bola pandémia (ktorá, dúfame všetci, už zakrátko pominie) ale aj úplne hocikedy, keď je obyčajný deň ,ale vonku je napríklad sychravo a nevľúdne, nedá sa vystrčiť pred dvere ani konček nosa, všetky hračky doma sú už obohrané, nápady vyčerpané (rodičia tiež), do ukladania do postele je ešte ďaleko a Vaše dieťa je plné energie a chuti hrať sa – samozrejme s Vami Vytvorili sme ho s láskou a s najlepšou vôľou v takýchto chvíľach Vám pomôcť –
mamky a tatkovia. Pozrite si ho, prosím, postupne po častiach, lebo trochu na seba nadväzujú:

(pre zobrazenie videa kliknite na názov časti :) )

časť 1. ->> ZAČIATOK
časť 2. ->> TELEFONÁT A VECI

časť 3. ->> AŇA
časť 4. ->> NÁPAD

......a potom už slobodne podľa ľubovôle ďalšie bez ohľadu na poradie :

->> AŇA A SLAMKY
->> ANIČKA A STOLIČKA
->> AŇA A TEXTIL
->> AŇA, TANIERE A SPOL.
->> AŇA A POHÁRIKY

.......v príprave sú aj ďalšie diely, postupne ich budeme zverejňovať

Želáme Vám veľa zábavy a vzájomných chvíľ plných lásky.

Spracovala: Mgr. Alena Barkyová (špeciálna pedagogička SCŠPP v Trstenej)
Fotografie: osobný archív 

 
 
 
 

Spoločná zodpovednosť

3. 11. 2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ - k nahliadnutiu - TU

Grafické znázornenie správania sa počas aktuálnej situácie

3. 11. 2020

Pre väčší náhľad kliknite na obrázok: 

zamestnanec

usmernenie_rodicom

dieta

 

 

 

MÁME OTVORENÉ

30. 10. 2020

Milí naši klienti, rodičia, pedagógovia a všetci, ktorí nás potrebujete,

máme pre Vás skvelú informáciu ohľadom našej práce s klientom a s rodičom.

Na základe nového Usmernenia vlády Slovenskej republiky č. 693 zo  dňa 28.10.2020, je našim školským zariadeniam udelená  výnimka týkajúca sa  práce s klientom.

Z uvedeného dokumentu vyplýva, že môžeme naďalej realizovať  diagnostiku, terapiu, poradenstvo, reedukácie  a krízové intervencie individuálne s klientom  
face to face, priamo u nás v našich priestoroch SCŠPP Trstená a SCŠPP Námestovo.


Môžete sa priamo objednávať podľa potreby na telefónnom čísle 0948 878 875 (Tvrdošín), 0948 878 874  (Trstená), 0948 878 873 (Námestovo) .

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a pevne veríme, že toto náročne obdobie spoločne zvládneme.

 

obr

15 dôležitých linkov, ktoré by mal mať vždy po ruke každý školský špeciálny pedagóg

27. 10. 2020

Pripravili sme pre vás 15 najdôležitejších linkov s odkazmi na najpotrebnejšie, najdôležitejšie či najpoužívanejšie dokumenty a informácie, ktoré každý špeciálny pedagóg – školský či poradenský – ocení, ak ich bude mať pekne pokope.
 
Všetky dôležité veci má pravdepodobne každý z nás vždy pekne po ruke – kľúče od domu, preukazy a preukážky, bankomatovú kartu, peňaženku.... Aj pri práci v každej profesii potrebujeme mať niektoré základné informácie  či dokumenty vždy čo najrýchlejšie v dosahu, najlepšie na jednom mieste, aby sme pri ich vyhľadávaní zbytočne nemrhali časom. Pozrite a prečítajte si preto náš článok ->> 15 najdôležitejších linkov s odkazmi

Kontrolný list pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie

27. 10. 2020

Kontrolný list pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie a tipy pre dištančné vyučovanie - k nahliadnutiu - TU

Hodnotenie žiakov v čase COVID-19

28. 9. 2020

Vážení riaditelia ZŠ,

Iste ste zaregistrovali, že od 19.9.2020 Ministerstvo zverejnilo nový dodatok k usmerneniu na hodnotenie žiakov ZŠ v čase COVID-19 – ktorý sa tentokrát týka naliehavej otázky o možnosti opakovania ročníka pre minuloročných prvákov.

Uvedený dodatok Vám pre ľahšiu orientáciu posielame spracovaný - TU 

 

Naše poradne sú Vám ako vždy k plnej dispozícii ohľadom odborného vyjadrenia, ktoré je potrebné ako podklad k vykonaniu komisionálnej skúšky žiaka prvého ročníka, ak sa vo Vašej škole takýto prípad vyskytne.

Stačí nás osloviť:

 • mailom na riaditelstvo@euporadna.skcentrala@euporadna.sk ,
 • prípadne sa telefonicky ozvať na čísla našich ABC poradní
  • Námestovo         - 0948 878 873, 0948 878 876
  •  Trstená             - 0948 878 874
  •  Tvrdošín            - 0948 878 875

Balíček prvej pomoci ABC

11. 9. 2020

Vážená pani riaditeľka,  vážený pán riaditeľ,

pripravili sme pre Vás Balíček prvej pomoci ABC na školský rok 2020/2021 .

Bližšie informácie nájdete: TU

image002

Úspešný nový školský rok

31. 8. 2020

Milé pani riaditeľky, milí páni riaditelia,

 

dovoľte nám v mene nášho školského zariadenia SCŠPP v Trstenej a v Námestove Vám zaželať úspešný  školský rok 2020/2021, nech ho prežijete v zdraví, v tvorivosti a hlavne v pokojnej atmosfére. Sme pripravení Vám pomáhať v akýchkoľvek otázkach výchovy a vzdelávania, ktoré sú v našej kompetencii, ako aj deťom so zdravotným znevýhodnením a ich zákonným zástupcom.

 

Želáme Vám aj Vašim učiteľom, žiakom a rodičom veľa úspechov, nech sa nám spoločne darí ho prežiť v bezpečí pred pandémiou.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

unnamed.[4]

Zábavné kartičky

27. 7. 2020

Zlepšite deťom myslenie, pamäť, zrak, hmat a jemnú motoriku. Detaily ako na to nájdete - TU

„Spievam, kreslím, tancujem“

21. 7. 2020

Stimulačný program na rozvoj dielčích funkcií pre žiakov 1. a 2. ročníka vychádzajúci
z Metódy dobrého štartu. 

Pre koho je program určený, ako bude prebiehať a čo rozvíja? Prečítajte si - TU

JEMNÁ MOTORIKA A PÍSANIE

14. 7. 2020

Prečo by mali deti písať rukou, keď je budúcnosť o technológiách a písaní na klávesnici? Možno aj vy patríte k rodičom alebo učiteľom, ktorí si kladú podobnú otázku. 

Ak chceme, aby naše deti dobre ovládali jemnú motoriku, musia ju trénovať! - Viac informácií nájdete ->> TU

Odklad povinnej školskej dochádzky

24. 6. 2020

Áno alebo nie ..? S touto otázkou Vám poradí náš špecialista, psychológ, ktorý zváži objektívne schopnosti a zručnosti Vášho synčeka alebo dcérky. Detailnejšie informácie nájdete na našom ->> FACEBOOKU

103959456_173180547564000_7399110737235915697_n

 
 
 
 

Pomáhame deťom

24. 6. 2020

Pomáhame deťom, aby ich život bol krajší a plnohodnotnejší. 

Video k nahliadnutiu ->>  TU

 
 
 
 

POSTUPNÝ REŠTART NAŠICH PORADNÍ

5. 6. 2020

Stále sme v pohotovostnom režime. Aj naše poradne reštartujú len postupne, v súlade s tým, koľko a ako nám dovolí Úrad verejného zdravotníctva SR .

Ako školské zariadenie v sieti škôl a školských zariadení môžeme opätovne vykonávať činnosť - zatiaľ však len čiastočne s účinnosťou od 1.6.2020

Všetky dôležité informácie si môžete prečítať -> TU 

unnamed.[3]

AJ MY SA VRACIAME DO „NORMÁLU“

2. 6. 2020

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa znovu začíname vracať do „normálu“ a ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie môžeme opätovne vykonávať činnosť s účinnosťou od 1.6.2020


AKO TO BUDE U NÁS TERAZ VYZERAŤ SI POZRITE ->> TU

vraciame_sa_do_normalu-page-001

PRÍSLUŠNÉ CENTRUM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE PODĽA KOMPETENCIÍ

13. 5. 2020

Uváženým výberom (podľa prevažujúceho problému) predídete nutnému preradeniu do príslušného typu zariadenia. Kedy máte ísť s dieťaťom do CŠPP a kedy do CPPPaP? Informácie nájdete -> TU

VIDEO - Školská zrelosť alebo čo by mal vedieť budúci prváčik

29. 4. 2020

Ako je to so zápisom ? Dozviete sa vo videu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Video so môžete pozrieť - TU 

Tri kroky čo robiť, keď dieťaťu chýbajú kamaráti zo škôlky

28. 4. 2020

Práve v týchto dňoch sa mi viaceré maminky posťažovali, že ich deti sú smutné a aj si takmer každý deň
poplačú, lebo im chýbajú kamaráti zo škôlky, s ktorými boli zvyknuté sa hrať, s ktorými trávili spolu veľa času.

Čo robiť a ako vysvetliť, že sa teraz s kamarátmi stretávať nemôže si prečítajte - TU

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

9. 4. 2020

unnamed.[2]

SME TU PRE VÁS ONLINE AJ POČAS TÝCHTO DNÍ

3. 4. 2020

oznam1-page-001

chceme_aby_ste_vedeli-page-001

Ako bude prebiehať zápis prváčikov?

3. 4. 2020

k_zapisom_prvakov_-_info_pre_rodicov_003-page-001

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si môžete prečítať ->> TU

VIDEO - Vzťahy v rodinách, v partnerstvách a manželstvách

3. 4. 2020

Dnešná doba skúša silu našej osobnosti a kvalitu našich vzťahoch.

Ponúkam Vám video, ktoré vedie k zamysleniu, čo nám v dnešných dňoch pomáha a naopak, čo nám škodí. Video si môžete pozrieť ->> TU

ŠPECIÁLNY DARČEK

2. 4. 2020

Vážení riaditelia a školskí špeciálni pedagógovia,

 

Pripravili sme pre Vás ešte jeden špeciálny darčeku Dňu učiteľov, ktorý  Vám s   radosťou  zasielame.

Naša príručka „Školský špeciálny pedagóg – jedna z ciest inklúzie“ je snahou zosumarizovať  praktické

skúsenosti, načrtnúť návody, námety a dať odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, ktoré sprevádzajú

pomerne novú profesiu školského špeciálneho pedagóga.

 

Príručku nájdete na stránke VUDPaP - TU

POĎAKOVANIE

30. 3. 2020

Zo ️srdca Blahoželáme všetkým pedagógom k dnešnému sviatku , vážime si Vašu  

prácu  a   hlavne skvelú  spoluprácu s  našim  centrom  pre  deti  so  zdravotným

znevýhodnením. Oceňujeme  Váš  ľudský a tvorivý  prístup k deťom ,  k  rodičom  

v   dnešných   náročných   dňoch  počas  domácej  výučby.

Majte ešte veľa trpezlivosti a elánu  počas týchto dní .

ĎAKUJEME Odborný tím SCŠPP Trstená a Námestovo

 

unnamed.[1]

Video - Home office

27. 3. 2020

Home office - ako zvládnuť prácu v podmienkach domova .

Niektorí z nás zostali pracovať doma, čo vôbec nie je jednoduché, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu. Niekoľko rád od nás si môžete pozrieť ->> TU

Video - Psychológ SCPP radí

27. 3. 2020

Fanpage: Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Trstená a Námestovo.

Video o našom prežívaní a emóciách v súčasnosti si môžete pozrieť ->> TU

Video - Psychologické okienko

24. 3. 2020

Milí rodičia,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám počas týchto náročných dní, kedy ste zostali doma spolu s Vašimi ratolesťami. Video si môžete pozrieť ->> TU 

Pracujte s deťmi online

19. 3. 2020

Koronavírus zatvoril brány škôl, ale s deťmi sa dá pracovať aj na diaľku. Pozrite si jednu z možností na webe:

NÁŠ POKLAD - PRÁCA S DEŤMI NA DIAĽKU 

Pre viac možností na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami pozrite aj:

REEDUKAČNÉ PROGRAMY A INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Video - Základné odporúčania k aktuálnej situácií

18. 3. 2020

Vypočujte si odporúčania k aktuálnej situácií. K psychickej pohode, ktorá je v tomto období veľmi dôležitá, nám určite pomôže naučiť sa pracovať s informáciámi.

Naučme sa "dávkovať si" správne množstvo overených informácií. Viac si môžete vypočuť vo videu zverejnenom na našej Facebookovej stránke priamo ->> TU

Video - Sme tu pre Vás

20. 3. 2020

Pracujeme on line a radi Vám poskytneme odbornú pomoc vzhľadom na zložitú situáciu, ktorá vnikla v dôsledku koronavírusu

Dôležité upozornenie!

13. 3. 2020

V záujme ochrany verejného zdravia sa aj naša organizácia správa zodpovedne a počnúc dňom 12.3.2020 na 2 týždne zatvára svoje pracoviská pre verejnosť.

V prípade potreby vám radi poskytneme tel.informácie na č. 0948 878 875

Ďakujeme za pochopenie.

AKO SA OCHRÁNIŤ PRED KORONAVÍRUSOM 

unnamed

 
 
 
 

BEZPLATNÝ - METODICKÝ WORKSHOP

9. 3. 2020

INTEGRÁCIA NA STREDNEJ. Príď a zaži. Všetky potrebné informácie nájdeš ->> TU

Darujte svoje 2% a podporte nás

3. 3. 2020

Aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú.Viac informácií nájdete TU

Témy aktualizačného vzdelávania

17. 2. 2020

Ponuka aktualizačného vzdelávania pre pedagógov a odborných zamestnancov materský a základných škôl.

K nahliadnutiu TU

Neviete si dať rady so svojím dieťaťom?

17. 2. 2020

Navštívte nás, ak je vaše dieťa napríklad hyperaktívne, alebo naopak veľmi pomalé, tažko sa sústreďuje, nevydrží pri práci,... Štandardné služby poskytujeme bezplatne. Viac informácií TU

Prečítajte si článok - Vzťahové dilemy

17. 2. 2020

Ak vysvetľujete, čo chcete, dôležitá je komunikácia bez výčitiek. Prečítajte si viac v článku od p. PhDr. Jany Tholtovej, PhD. ->> TU

PF 2020

20. 12. 2019

snimka

Poskytovanie služieb deťom a mládeži až po ukončenie prípravy na povolanie

12. 11. 2019

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú starostlivosť
deťom a mládeži a to od narodenia, až po ukončenie prípravy na povolanie. Naše štandardné služby
sú bezplatné

Zahájenie nového školského roku 2019/2020

12. 11. 2019

Úspešné zahájenie nového školského roka 2019/2020 prebehlo prostredníctvom pracovnej porady
školských zariadení v pôsobnosti Informačného centra mladých Orava.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

foto

Vyhlásenie výberového konania

26. 7. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Námestovo s termínom
nástupu od 1.9.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Námestovo v súlade s ustanovením §
4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Námestovo.

Bližšie informácie na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 2. 2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.4.2019.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky informácie na stiahnutie TU

Vedenie triednej skupiny

10. 1. 2019

Vzdelávací seminár pre školských špeciálnych pedagógov, ktorý sa uskutoční pod vedením lektorky PaedDr. Tatiany Gandelovej, dňa 27.02.2019

Všetky potrebné informácie nájdete po kliknutí TU

Krásne Vianoce 2018

5. 12. 2018

Milí priatelia, 

dovoľte nám poďakovať Vám za spoluprácu v uplynulom roku 2018. 
Prajeme Vám príjemné a pokojné bližiace sa Vianoce

viano.pozdrav_na_web

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

13. 9. 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2018.

Smernica na stiahnutie TU

Vyhlásenie výberového konania

1. 8. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu
od 1.9.2018.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

24. 5. 2018

Prosím venujte pozornosť Podmienkam ochrany osobných údajov.  

Dokument na stiahnutie TU. 

Vyhlásenie výberového konania

12. 2. 2018

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.3.2018.
 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na stiahnutie TU

Šťastné a veselé Vianoce

18. 12. 2017

vianon_pozdrav_2017

Výročná správa 2016

5. 12. 2017

Výročná správa k nahliadnutiu TU

Vyhlásenie výberového konania

31. 7. 2017

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená s termínom nástupu od 1.9.2017.

 
Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená.

P O Ď A K O V A N I E

11. 7. 2017

akujeme

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

31. 1. 2017

Kontinuálne vzdelávanie 02/2017

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne si Vás dovoľuje pozvať na:

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah vzdelávania: 100 hod.

Aktuálny termín začatia vzdelávania: 02/2017

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.02.2017

Miesto realizácie: Tvrdošín

Záujemcovia o účasť na vzdelávaní  sa môžu prihlásiť najneskôr do 07.02.2017 zaslaním prihlášky na

vzdelávanie, ktorú nájdete na www.icmorava.sk.

Cena: 150 Eur

Dokument na stiahnutie nájdete TU. 

Termíny overenia profesijných kompetencií

29. 10. 2015

Termíny overenia profesijných kompetencií

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:
· 12.10.2016 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 21.09.2016

Vianočné prianie

22. 12. 2015

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc,
štastný Nový rok 2016.
Pripájame veľké poďakovanie
za vašu spoluprácu v roku minulom, a veríme, že naša
spolupráca bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom
roku 2016.

Krásne Vianoce praje:
Kolektív SCŠPP Trstená, SCŠPP Tvrdošín, SCŠPP Námestovo
a PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana Gandelová

Čerpanie dovolenky

22. 12. 2015

Informačné centrum mladých Orava ako zriaďovateľ školských zariadení:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Tvrdošíne


Vám oznamuje,
že v termíne od 4.1.2016 – 8.1.2016
bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

PhDr. Jana Tholtová

Vzdelávacie podujatie

21. 9. 2015

Informačné centrum mladých Orava, si Vás dovoľuje pozvať na vzdelávacie
podujatie s názvom:
" KOMUNIKÁCIA"

1. Základná terminológia a význam komunikácie
2. Verbálna komunikácia
3. Neverbálna komunikácia
4. Tréning sociálnych a komunikačných zručností

Lektorka: PhDr. Jana Tholtová, lektorka, psychologička, terapeutka
Miesto konania: Hotel Arman Nižná

Termíny realizácie vzdelávania:

2. október 2015 - 4. október 2015
9. október 2015 - 11. október 2015
27. november 2015 - 29. november 2015
4. december 2015- 6. december 2015

Každý účastník získa Certifikát o absolvovaní vzdelávania - 30 hodín .

Bližšie informácie nájdete tu
Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky TU

Termíny overenia profesijných kompetencií

30. 3. 2015

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:

 • 07.10.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 16.09.2015

 • 28.10.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 07.10.2015

Vyhlásenie výberového konania

20. 7. 2015

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCPPPaP Tvrdošín s termínom nástupu od 1.9.2015.

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCPPPaP Tvrdošín, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCPPPaP Tvrdošín.

 

Dokument na stiahnutie tu.

Výročná správa 2014

6. 2. 2015

Výročná správa pre rok 2014 na stiahnutie tu.

Termíny overenia profesijných kompetencií

8. 1. 2015

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií:

 • 4.2.2015 o 14.30 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 14.01.2015

ICM Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie

8. 1. 2015

Informačné centrum mladých Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie:„Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“

Počet priznaných kreditov: 23

Rozsah: 100 hod.

Vzdelávací program má za cieľ zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.Aktuálny termín realizácie: začíname 2/2015 – 9/2015Cena: 200 EurPrihlásiť sa môžete najneskôr do: 31.1.2015

Prihlásení účastníci dostanú podrobné informácie e-mailom.

Prihláška na kontinuálne vzdelávanie na stiahnutie tu.

Prihlásenie na overenie profesijných kompetencií

21. 11. 2014

Aktuálne termíny overenia profesijných kompetencií: 18.12.2014 o 14.00 hod.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky najneskôr do: 27.11.2014

Overenie profesijných kompetencií

21. 10. 2014

Pedagógovia, ktorí získali sebavzdelávaním alebo výkonom pedagogickej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako účastníci prezenčnej formy akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, majú možnosť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov získať kredity overením týchto profesijných kompetencií.

Pre zobrazenie podrobností kliknite sem.

 

Vyhlásenie výberového konania

5. 5. 2014

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa SCŠPP Námestovo s termínom nástupu od 1.9.2014

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Námestovo, v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Námestovo.

Dokument na stiahnutie tu.

PF 2014

11. 12. 2013

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne Vám ďakuje za spoluprácu v roku 2013 a praje Vám krásne Vianoce a do nového roku 2014 veľa zdravia, štastia a pracovných úspechov

PhDr. Jana Tholtový
Štatutárna zástupkyňa 
Informačného centra mladých Orava

PF na stiahnutie [.PDF]

PF 2014

Kontinuálne vzdelávanie

13. 9. 2013

Informačné centrum mladých Orava pripravuje kontinuálne vzdelávanie:
„Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“

Počet priznaných kreditov: 23
Rozsah: 100 hod.


Vzdelávací program má za cieľ zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profesijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Aktuálny termín realizácie: začíname 17.2.2014, miesto realizácie Zubrohlava

Harmonogram vzdelávania: od 17.2.2014 – 21.2.2014 (v čase od 8.00 – 16.00 hod) a pokračovanie počas letných prázdnin

Cena: 200 Eur

Prihlásiť sa môžete najneskôr do: 27.2.2014

Kontinuálne vzdelávanie

Projekt ''Po krokoch spolu''

23. 4. 2013

Cieľom projektu je zabezpečiť pravidelný program pre hendicapovaných mladých ľudí od 15 rokov a ich rodičov za účelom zlepšenia ich pracovnej a spoločenskej integrácie formou pracovnej terapie, muzikoterapie, arteterapie a nastavením stimulačného programu. Viac informácií [PDF]