2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov

Spoločné vzdelávanie pedagógov v oblasti športu a zdravého životného štýlu a zriadenie fit – triedy

Cieľom vzdelávacieho programu bolo poskytnúť účastníkov vzdelávanie v oblasti športu a zdravého životného štýlu, metódy práce a výučby v športe spojené s metódami odbúrania stresu a záťaže formou cvičenia pod vedením športového inštruktora, ukážky práce so špecializovaným vybavením v celkovom rozsahu 80 hod. Účastníci vzdelávania boli slovenskí aj poľskí, čím sme zabezpečili cezhraničný prenos skúseností a odovzdávanie inofrmácii.


1. Aktivita vzdelávací program v PL – (27.5 – 31.5.2011)

Pozvánka
Správa - Vzdelávací program v PL

2. Aktivita vzdelávací program v SR – (3.6-7.6.2011)

Pozvánka
Správa - Vzdelávací program v SR

3. Aktivita zriadenie fit – triedy v Rabči, Źywcu

Zriadili sme fit triedu, ktorá slúži na vykonávanie športových aktivít počas projektu . Športový program, ktorý absolvujú deti vo fit triede a v rámci fit triedy pod vedením športového inštruktora sme odkonzultovali s odborníkom. Deti môžu podľa výberu absolvovať:
• Individuálny športový program: posilňovacie cvičenia na zariadeniach zakúpených do fit triedy - športový inštruktor deťom vysvetľuje čo je to zdravý životný štýl, ako pôsobí šport na zdravie človeka. Každé cvičenie im metodicky popíše, urobí ukážku, nastaví počet opakovaní a bude sprevádzať jednotlivca pri cvičení, aby sa nezranil, nakoľko pri nesprávnom cvičení môže dôjsť ľahko k zraneniu.


• Skupinový športový program I.: deti sa naučia hrať florbal, jeho pravidlá
• Skupinový športový program II.: deti sa naučia hrať volejbal, jeho pravidlá
• Skupinový športový program III.: deti sa naučia hrať basketbal, jeho pravidlá
• Skupinový športový program IV.: deti sa naučia hrať hádzanú, jej pravidlá
• Skupinový športový program V.: deti sa naučia hrať futbal, jeho pravidlá

Cieľom je podpora psychosomatického zdravia, podnietenie záujmu o šport , motivácia detí k zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času. Deti motivujeme, aby nesedeli doma pri počítači, ale aby chodili športovať. Cvičenie vo fit triede sa im páči, tešia sa , že sa v škole niečo také vytvorilo.

4. Aktivita Manuál pre prácu pedagógov

5. Aktivita Manuál zdravého životného štýlu

Uvedené manuály sú výsledkom cezhraničnej spolupráce pedagógov, inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním, výchovou detí a zdravým životným štýlom. Čerpajú z aktivít vzdelávania pedagógov z predchádzajúceho obdobia. Sú výsledkom intenzívnej cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských pedagógov, odborníkov, a špecialistov, ktorí si vymieňali svoje skúsenosti, know-how, metódy dobrej praxe prostredníctvom realizovaného projektu. Spracované aktivity sú námetom ako rozvíjať detskú osobnosť, jemnú a hrubú motoriku, ako podporovať harmonizáciu a emočný vývoj detí, ich zdravý psychický a fyzický rast, ako rozvíjať ich tvorivosť, koordináciu, pamäť a iné kognitívne procesy.

 

Prezentácia fitnes na stiahnutie TU

2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov 2. Etapa: Spoločné vzdelávanie pedagógov