3. Etapa: Aktivity pre mládež

- Škola v prírode (19.9 – 24.9.2011 Źywiec)

Zelená škola bola realizovaná v termíne od 19.9.2011 – 24.9.2011 v Poľsku. Účastníkmi boli žiaci Základnej školy s materskou školou v Rabči a Zespolu Szkolno-Przedskolneho im Orla Bialego No 2 w Źywcu. Programu sa zúčastnilo celkom 34 účastníkov.

Týždenný pobyt bol zameraný na spoločné cezhraničné vzdelávanie v predmetoch matematika, geografia, jazyková komunikácia. Program bol doplnený o tvorivé dielne vrátane umelecký aktivít ako rozvíjať fanzátiu a manuálnu zručnosť a vysoké estetické cítenie. Obohatením bolo predstavenie tradičných remesiel – výroba z hodvábneho papiera, košikárstvo, výroba zo sena. Aktívna účasť detí, ich zapojenie a pestrý program znamenalo, že aktivita bola veľmi pozitívne prijímaná zo strany žiakov ako aj pedagógov, ktorí si vzájomne vymenili skúsenosti vo vzdelávacom procese.- Cezhraničná olympiáda ( 4.7 – 8.7.2011 Rabča)

V uvedenom termíne sme realizovali týždenný spoločný program detí z PL a SK. Hlavným cieľom programu bolo vybudovať u detí správny vzťah k súťaživosti, podnietiť zásady správneho životného štýlu s orientáciou na podporu psychosomatického zdravia, podnietiť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Počas programu deti súťažili v rôznych športových disciplínach, v pohybových schopnostiach a zručnostiach, v atletike, vo futbale, v hádzanej, v basketbale, v plávaní, v tanci, v stolnom tenise, v šachu. Naučili sa rôzne relaxačné techniky a cvičenia na veľkej lopte. Taktiež absolvovali turistické vychádzky spojené so psychorelaxáciou, pohybové cvičenia a hry v prírode. Na uvoľnenie a odbúranie stresu deti absolvovali arteterapiu a muzikoterapiu. V rámci programu sa stretli s majstrom sveta v Armvreslingu, ktorý im priblížil tento málo poznaný druh športovej aktivity.
Týždenný spoločný program bol pre deti zaujímavý, pestrý. Počas celého programu bola príjemná atmosféra, všetky aktivity realizované počas Cezhraničnej olympiády sa deťom páčili. Súťažili v zmysle faire-play, spolupracovali , našli si nových kamarátov, zdokonalili sa v jazyku cezhraničného partnera.