4. Etapa: Vyhodnotenie projektu a diseminácia

V termíne od 10.5 – 12.5.2012 prebiehala záverečná konferencia projektu v Hoteli Altis – Oravská Priehrada. Akcie sa zúčastnilo 30 účastníkov zastúpení z každého partnera projektu. Program konferencie bol zaujímavý a bohatý na športové aktivity, ktoré sú hlavným a nosným predmetom celého projektu. Podrobný zápis z realizácie aktivity: Správa zo záverečnej konferencie

Správa zo záverečnej konferencie - [pdf]