5. Etapa :Projektové riadenie

V rámci projektového riadenia sme realizovali pravidelné stretnutia partnerov projektu. Spolupráca projektových tímov partnerov je konštruktívna a vecná a smeruje k naplneniu cieľov projektu.
Realizácia projektového riadenia mala za cieľ:
- Plánovanie aktivít projektu a dodržanie harmonogramu realizovaných aktivít
- Kontrola rozpočtu projektu a súlad s finančným harmonogramom projektu
- Riešenie problémov pri implementácii projektu
- Spracovávanie súhrnných monitorovacích správ
- Celková implementácia projektu a aktivít medzi partnermi