Projektoví partneri


Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín


Základná škola s materskou školou
Rabčická 410
029 44 Rabča


Zespol Szkolno-Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu
Niezapominajki 14
34 300 Zywiec